пр. Московський 52, 4 поверх, Харків, Україна, тел. +38(057)7319580

 

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas
Головна » Новини законодавства » Додатковий випуск новин

Додатковий випуск новин

Верховна Рада України продовжує вдосконалювати чинне законодавство з метою виконання заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених Кабінетом Міністрів України. Черговим нормативним актом є Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 30.03.2020 р. № 540-IX. Закон опублікований в газеті «Голос України» від 02.02.2020 р. № 62 (7319). Чинності набув з моменту публікації тобто із 02.02.2020 р. Основним правилом застосовуваних заходів є «залишайся вдома», саме тому останні зміни стосуються в тому числі і трудового законодавства – це дозволяє працівникам не залишати домівок та працювати дистанційно.

Зокрема, до статті 21 Кодексу законів України про працю (КЗпП України) внесені зміни щодо поняття трудового договору: тепер трудовим договором є «угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.» Із цього визначення виключений обов’язок працівника виконувати визначену домовленістю роботі із підляганням внутрішньому трудовому розпорядку. Зміни внесені до статті 24 – доповнений перелік обов’язкових випадків укладення трудового договору у письмовій формі – пунктом 61 передбачено укладання письмового трудового договору про дистанційну (надомну) роботу. 

Повністю змінено статтю 60 КЗпП України, що стосується встановлення угодою про працю гнучкого режиму робочого часу. Попередньо названа стаття регулювала поділ робочого дня на частини. Нова редакція статті є значно ширшою за змістом та регулює випадки визначення сторонами трудового договору гнучкого режиму робочого часу, а також питання дистанційної (надомної) роботи – що взагалі раніше не регулювались нормами трудового законодавства.

Гнучкий режим роботи може встановлюватись за угодою працівника як при прийомі на роботу так і пізніше, як на визначений строк так і безстроково. При цьому частиною 2 статті 60 КЗпП України передбачені особливості: «на час загрози поширення епідемії, пандемії та/або на час загрози військового, техногенного, природного чи іншого характеру умова про дистанційну (надомну) роботу та гнучкий режим робочого часу може встановлюватися у наказі (розпорядженні) власника або уповноваженого ним органу без обов'язкового укладення у письмовій формі трудового договору про дистанційну (надомну) роботу.

Гнучкий режим робочого часу - це форма організації праці, якою допускається встановлення режиму роботи, що є відмінним від визначеного правилами внутрішнього трудового розпорядку, за умови дотримання встановленої денної, тижневої чи на певний обліковий період (два тижні, місяць тощо) норми тривалості робочого часу.

Гнучкий режим робочого часу може передбачати:

1) фіксований час, протягом якого працівник обов'язково повинен бути присутнім на робочому місці та виконувати свої посадові обов'язки; при цьому може передбачатися поділ робочого дня на частини;

2) змінний час, протягом якого працівник на власний розсуд визначає періоди роботи в межах встановленої норми тривалості робочого часу;

3) час перерви для відпочинку і харчування.

Облік робочого часу забезпечується власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом. Обліковим періодом може бути місяць, квартал, півріччя або рік (наразі частіше за все використовується річний період як найзручніший за організацією обліку).

У разі виробничо-технічної необхідності та/або для виконання невідкладних чи непередбачуваних завдань власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган може тимчасово (на термін до одного місяця протягом календарного року) застосовувати до працівників, яким установлено гнучкий режим робочого часу, загальновстановлений на підприємстві, в установі, організації графік роботи. При цьому норми частини третьої статті 32 цього Кодексу не застосовуються – тобто такі зміни можуть запроваджуватись без дотримання двомісячного попередження про це працівників.

Застосування гнучкого режиму робочого часу не тягне за собою змін в нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників.

Нове в трудовому законодавстві це поняття дистанційної (надомної) роботи - це така форма організації праці, коли робота виконується працівником за місцем його проживання чи в іншому місці за його вибором, у тому числі за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця. Новела передбачена частиною 10 статті 60 КЗпП України. При дистанційній (надомній) роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не передбачено у трудовому договорі. При цьому загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбачених статтями 50 і 51 цього Кодексу – тобто звичайної (не більше 40 годин на тиждень) та скороченої тривалості. Виконання дистанційної (надомної) роботи не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. При цьому, якщо працівник і роботодавець письмово не домовились про інше, дистанційна (надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені діючим трудовим договором.

Також доповнення внесені до статті 113 КЗпП України, яка визначає порядок оплати часу простою – частина 1 доповнена ситуацією оплати часу простою не з вини працівника, «в тому числі на період оголошення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України». Розмір оплати такого простою не змінився – він, як і раніше, оплачується «з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу)».

 

Использованные источники:

www.ligazakon.ua

www.kmu.gov.ua

www.rada.gov.ua

www.bank.gov.ua

design by Andrew Grachev
ЗНИЖКА 20%