пр. Московський 52, 4 поверх, Харків, Україна, тел. +38(057)7319580

 

Felix, qui potuit rerum cognoscere causas
Головна » Публікації » Сутність контролю трансфертного ціноутворення

Сутність контролю трансфертного ціноутворення

Стаття Оксани Кобзар та Костянтина Носова для видання «Юрист и Закон»

4 липня, в останній перед відпусткою день 2 сесії, народні депутати досить плідно попрацювали - була прийнята ціла низка законодавчих актів, які мали досить серйозний суспільний резонанс. І якщо закон, яким на 2013 рік фізичні особи були звільнені від сплати податку на нерухоме майно, був сприйнятий з позитивом, то запровадження фінансових казначейських векселів, збору за утилізацію транспортних засобів та трансфертного ціноутворення викликали здебільшого негативну реакцію.

Українські особливості трансфертного ціноутворення

Головна мета, яку переслідував законодавець при прийнятті Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення» від 04.07.2013 № 408-УІІ (далі - Закон про трансфертне ціноутворення), - це створення ефективної системи протидії використанню бізнесом оптимізаційних схем із залученням офшорів і підконтрольних осіб. Мета дуже амбітна і торкнеться широких кіл підприємців, яким слід оперативно та ефективно відреагувати. Транснаціональним корпораціям необхідно формувати нові політики формування трансфертних цін, а іншим платникам - шукати нові схеми оптимізації податкового навантаження за нових умов. «Ворога» потрібно знати в обличчя, тому перший крок - з'ясувати, що таке контроль трансфертного ціноутворення в розумінні українського законодавця.

Трансфертне ціноутворення в світовій практиці - це формування цін в операціях пов'язаних між собою осіб. Цей феномен став предметом вивчення і впливу з боку держави в усіх країнах світу з того моменту, коли платники винайшли способи мінімізації своїх податкових зобов'язань за допомогою трансфертних цін. Найпростішим способом такої мінімізації стало, наприклад, переведення прибутку на тих суб'єктів з групи пов'язаних осіб, які мають пільги з податку або є центрами витрат чи мають збитки. При реалізації продукції таким суб'єктам за ціною, близькою до собівартості, і подальшому перепродажу реальному покупцеві за ринковою ціною оподаткований прибуток буде зменшено за рахунок пільг чи збитків, витрат.

Мета правового регулювання трансфертного ціноутворення - створення ефективної системи протидії використанню бізнесом оптимізаційних схем із залученням офшорів і підконтрольних осіб

Питання трансфертного ціноутворення є актуальним не тільки для нашої країни. На законодавчому рівні врегульовано питання трансфертного ціноутворення у багатьох країнах, зокрема в США, Канаді, Великобританії, Франції, Німеччині, а серед найближчих сусідів - в Російській Федерації, Республіці Казахстан тощо. У рамках Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) розроблено ряд документів у сфері трансфертного ціноутворення, якими керується більшість розвинених держав. Основним є Керівництво ОЕСР про трансфертне ціноутворення для транснаціональних корпорацій та податкових органів.

Проте в Україні під дію норм Закону про трансфертне ціноутворення потрапили не лише операції з пов'язаними особами, а й операції з непов'язаними з платником нерезидентами з країн більш сприятливого оподаткування. За допомогою такого рішення Міністерство доходів і зборів позбавило себе від складного завдання доведення пов'язаності українських платників з їх контрагентами в сприятливих іноземних юрисдикціях, поклавши водночас на багатьох сумлінних платників тягар доведення справедливості ціни. Такі методи дуже характерні для України, де парадоксально поєднані у державному регулюванні самоусунення та зайвий протекціонізм.

Коло контрольованих операцій в Україні ширше ніж зазвичай ще й за рахунок внутрішніх операцій, хоча традиційно контроль стосується транскордонних угод. Обумовлено це тим, що в Україні практично не працюють концепти консолідованого оподаткування податком груп платників, що теж пов'язано зі слабкістю та неефективністю держави в реалізації функції оподаткування та податкового контролю. Отже, контроль трансфертного ціноутворення в Україні охоплює широкий спектр операцій.

Коло контрольованих операцій в Україні стосується не тільки транскордонних угод і не тільки операцій з пов'язаними особами

Цим українська специфіка трансфертного ціноутворення не обмежилася. Принцип рівності платників в перекладі на українську означає, що одні більш рівні, а інші - менш рівні. Тому без пільг і тут не обійшлося. До 1 січня 2018 року для окремих груп товарів діятиме пільговий період, який передбачатиме відхилення від звичайної ціни ±5 % в операціях з непов'язаними особами нерезидентами з юрисдикцій з низьким оподаткуванням. Це, наприклад, продукти сільського господарства (зерно, олія), сировинних галузей (руда, нафта), металургії, хімічної промисловості та інше.

Відрізняється наш підхід і високим розміром штрафів (5 % від суми операції) за порушення у сфері трансфертного періоду, і порушенням принципу стабільності податкового законодавства (введення норм в дію з 1 вересня). Хоча, як і в інших країнах світу, певний перехідний період (до 01.09.2014), протягом якого будуть застосовуватися штрафи в 1 гривню, законом передбачено.

Помилково вважати, що до 4 липня українська держава не боролася з трансфертним ціноутворенням.

Певний сурогат «антитрансфертних» норм, відомий під назвою«звичайні ціни», існував у Податковому кодексі і раніше. Існує він і досі. Якщо раніше концепцію звичайних цін застосовували, коли йшлося про операції між пов'язаними особами, бартерні операції, операції з «незвичайними» платниками, визначення бази нарахування ПДВ та в деяких інших випадках, то зараз цей концепт використовуватиметься в контрольованих операціях.

Трансфертне ціноутворення vs звичайні ціни

Процедуру «застосування звичайної ціни» замінили на процедуру «трансфертного ціноутворення». Тут слід зазначити, що якщо взяти внутрішньо торгівельні операції, то сфера контролю трансфертних цін звузилася порівняно зі сферою дії звичайних цін. Адже звичайні ціни застосовувалися у всіх операціях з пов'язаними особами, а контроль трансфертних цін стосується на внутрішньому ринку лише окремих категорій операцій (див. нижче). Цілком логічне рішення, адже в результаті інших, крім тих, які зараз визнані контрольованими, операцій всередині країни оподаткований прибуток і податок відповідно залишається і сплачується в Україні, тому жодного сенсу контролювати такі операції немає.

Порівняно зі сферою дії звичайних цін сфера контролю трансфертних цін звузилася

Підсумуємо: зараз поняття трансфертне ціноутворення співвідноситься з поняттям звичайної ціни таким чином: трансфертне ціноутворення є системою визначення звичайної (справедливої ринкової) ціни товарів, результатів робіт (послуг) в контрольованих операціях.

Контрольовані операції 

До контрольованих операцій, в свою чергу, законодавець відніс операції з одним контрагентом обсягом від 50 млн. грн. (без урахування ПДВ) за календарний рік:

1) з пов'язаними особами - нерезидентами (пов'язані особи - особи, які безпосередньо чи опосередковано можуть впливати на господарську діяльність один одного);

2) з пов'язаними особами - резидентами, які:

а) задекларували від'ємне значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за попередній рік;

б) застосовують спеціальні режими оподаткування станом на початок податкового року;

в) сплачують податок на прибуток та/або ПДВ не за основною ставкою станом на початок податкового року;

г) були платниками податку на прибуток та/або ПДВ станом на початок податкового року.

3) з нерезидентами, зареєстрованими в країнах або на територіях, де ставка податку на прибуток (корпоративний податок) на 5 і більше відсотків нижче, ніж в Україні, або які сплачують податок на прибуток (корпоративний податок) за ставкою на 5 і більше відсотків нижче, ніж в Україні. Тут звертаємо увагу, що з наступного року ставка податку на прибуток в Україні буде 16 %, тому контрольованими будуть операції з країнами зі ставкою 11 % і нижче. Обов'язок оприлюднювати перелік таких держав (територій) із зазначенням ставок податку буде покладено на Міндоходів України шляхом щорічного публікування в офіційних друкованих виданнях та на офіційному веб - сайті.

Основною метою визначення ціни в контрольованих операціях буде з'ясування достовірності, повноти нарахування та сплати ПДВ та податку на прибуток.

Простіше кажучи, трансфертне ціноутворення — це система заходів з визначення справедливої ринкової ціни на певний товар чи послугу в господарських операціях, які проводяться у колі взаємопов'язаних суб'єктів або з суб'єктами-нерезидентами, прибуток яких підлягає оподаткуванню за нижчими, ніж в Україні, ставками (більш ніж на 5 %), з метою оподаткування таких операцій ПДВ та податком на прибуток.

Як і у всьому світі, основним принципом, закладеним в основу трансфертного ціноутворення, буде принцип витягнутої руки. Цей принцип ґрунтується на припущенні, що якщо компанії пов'язані (відстань між ними мінімальна, ближче витягнутої руки), через такі «близькі відносини» вони застосовують між собою не об'єктивні, ринкові ціни, а «дружні» трансфертні, рівень яких визначається їх спільною податковою політикою. Всі інші незалежні компанії перебувають на відстані витягнутої руки, ціни між ними формує ринок. Саме за такі ринкові ціни бореться кожна держава, переслідуючи мету максимального податкового навантаження на своїй території. Таким чином, податок на прибуток і податок на додану вартість у контрольованих операціях стягуватиметься з ринкової (звичайної) ціни операції.

Податок на прибуток і ПДВ у контрольованих операціях стягуватиметься з ринкової (звичайної) ціни операції

Законодавець передбачив 5 методів визначення ціни у контрольованих операціях, і платник податку може використовувати будь-який з них, проте перевага надається т. з. методу «порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу)». Цей метод базується на порівнянні ціни товарів, застосованої під час проведення контрольованої операції, з ринковим діапазоном цін на ідентичні (а за їх відсутності - однорідні) товари у зіставних умовах.

Механізм контролю за трансфертним ціноутворенням

Податковий контроль за визначенням цін у контрольованих операціях здійснюється шляхом моніторингу цін у контрольованих операціях, а також проведення перевірок платників податків з питань повноти нарахування та сплати податків та зборів під час здійснення контрольованих операцій. У зв'язку з чим на платників податків, які у звітному періоді здійснювали контрольовані операції, до 1 травня року, наступного за звітним, покладається обов'язок подати до Міндоходів України (саме до центрального органу, а не органу, де стоїть на обліку платник податків) звіт про контрольовані операції.

Міндоходів проводить аналіз поданої платниками документації і, в разі ненадання та/або неповного надання документації, направляє запит такому платнику з вимогою надати протягом 30 календарних днів додаткову документацію.

Ненадання документації або виявлення відхилення цін у контрольованій операції, а також неподання звіту про контрольовані операції будуть підставами для проведення перевірки платника податків. Рішення про проведення перевірки приймає керівник (заступник керівника) Міндоходів України. Перевірку будуть проводити посадові особи територіального підрозділу Міндоходів, а очолювати її буде посадова особа Міндоходів України. Тривалість перевірки не повинна перевищувати 6 місяців, але цей термін може бути продовжений не більше ніж ще на 6 місяців.

Поясненням такої тривалості перевірки може бути складність у зборі інформації, а саме необхідність у проведенні експертиз, перекладі на українську мову документів, у отриманні інформації про зарубіжних контрагентів, цінах на товари і таке інше. Тому платникам, у яких буде проводитися така перевірка, доведеться такий тривалий термін відчувати дискомфорт від самого факту проведення такої перевірки. За результатами перевірки складається акт, якщо були встановлені порушення, або довідка, якщо платник законів не порушував. За висновками акта перевірки приймається податкове повідомлення-рішення, яке може бути оскаржене платником податків у загальному порядку - або до вищого органу, або до суду.

Для великих платників податків (юридичних осіб, у яких обсяг доходу від усіх видів діяльності за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує 500 мільйонів гривень або загальна сума сплачених податків за такий самий період перевищує 12 мільйонів гривень) передбачено механізм узгодження цін у контрольованих операціях. За заявою великого платника податків, Міндоходів України проводиться процедура узгодження цін у контрольованих операціях. Про узгодження цін між платником податків та Міндоходів України укладається відповідний договір. У разі якщо предметом узгодження будуть ціни у зовнішньоекономічній операції, сторони договору мають право залучати до процедури узгодження орган, уповноважений справляти податки в такій іншій державі (за наявності договору про уникнення подвійного оподаткування). Порядок і процедуру узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами яких укладаються договори, буде затверджуватись КМ України.

design by Andrew Grachev
ЗНИЖКА 20%